Programa de Descarte Consciente gera economia na coleta de lixo infectante